Filia OCZ w Podwilku zamknięta

Szanowni Pacjenci 

Informujemy, że w związku z dezynfekcją pomieszczeń po wykryciu  Sars Covid-19. Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Podwilku zostanie zamknięta

od dnia 21.09.2020r. do 25.09.2020r.

Pacjenci będą przyjmowani w Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce oraz Filiach.

Prosimy o kontakt telefoniczny :

18 26 420 22, 18 27 525 35, 18 28 527 05

Podziękowania za dostarczone przyłbice ochronne

W imieniu SPZOZ w Gminie Jabłonka składamy najserdeczniejsze podziękowania  Udziałowcom i pracownikom spółki LAMELA SP. Z O.O.  z Łowicza za  dostarczenie przyłbic ochronnych dla naszego personelu medycznego . Dziękujemy za bezinteresowną pomoc oraz okazane serce.
 
 
Serdecznie dziękujemy
 
Dyrektor SPZOZ wraz  z pracownikami

Podziękowania za dostarczone maseczki ochronne

W imieniu SPZOZ w Gminie Jabłonka składamy najserdeczniejsze podziękowania  dla Koła Gospodyń Wiejskich pod Babią Górą w Zubrzycy Dolnej za  uszycie oraz dostarczenie maseczek ochronnych  dla naszego  personelu medycznego. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc.

 
 
Serdecznie dziękujemy
 
Dyrektor SPZOZ wraz  z pracownikami

Ograniczenie w wykonywaniu badań RTG I USG

 

W celu mininmalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, ustalamy ograniczenie do niezbędnego mninimum wykonywanie badań diagnostycznych w naszym SPZOZ takich jak : USG, RTG .

Po ustalaleniu telefonicznym tylko pilne badania RTG będą wykonywane według ustalonych procedur.

Podziękowanie za okazaną bezinteresowną pomoc

W imieniu SPZOZ w Gminie Jabłonka składamy najserdeczniejsze podziękowania  Właścicielowi i pracownikom Firmy F.H.U "WĄSKI"Tomasz Basisty za  uszycie maseczek ochronnych  dla naszego  personelu medycznego . W czasie pandemii wirusa SARS -CoV-2 ten  dobry gest jest bardzo przydatny.
 
Serdecznie dziękujemy
 
Dyrektor SPZOZ wraz  z pracownikami

Przyjmowanie pacjentów w czasie zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2

W związku z ogłoszeniem przez rząd  stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju, jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań zapobiegawczych, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego, zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Aby umożliwić naszym  pacjentom  dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, a równocześnie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne i techniczne:

1. Zwiększenie dostępności porad telefonicznych - przez telefon możesz uzyskać: 

      -  e-receptę, e-zwolnienie,

      - poradę lekarską w przypadkach niewymagających osobistej wizyty pacjenta.

2. Jeśli twój stan zdrowia wymaga osobistej wizyty u lekarza, najpierw zadzwoń do rejestracji, aby uzyskać informację i zarejestrować się do lekarza 

3. Proszę stosować się do poleceń personelu medycznego i wykazać zrozumienie w tej nadzwyczajnej sytuacji.

 

 

Orawskie Centrum Zdrowia Jabłonka

tel. 18 26 420 21, 18 26 420 22, 18 26 528 54

wew. 20 (rejestracja główna)

wew. 23 ( rejestracja dziecięca)

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Podwilku

tel. 18 28 529 38

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Zubrzycy Górnej

 tel. 18 28 527 05

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Lipnicy Małej

tel. 18 27 52 5 35

 


Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Zasady postepowania Koronawirus SARS-CoV-2

W  przypadku podejrzenia u siebie zarażenia Koronawirusem  SARS-CoV-2. Prosimy o nie przychodzienie do poradni Poz, tylko pierwsze o zapoznanie sie się z wytycznymi  i procedurami Sanapidu.

Informacje na temat dalszego postepowania uzyskacie Państwo telefonicznie pod numerami :  

PSSE w Nowym Targu (Sanepid) tel: 601 563 143 , 18 266 29 14, 18 266 31 65  

 

Najbliższy oddział zakaźny w Myślenicach nr tel. 12 273 03 04

 

 

W przypadku pytań lub informacji prosimy o kontakt z naszymi placówkami POZ telefonicznie.

 

Orawskie Centrum Zdrowia Jabłonka tel. 

18 26 420 21,  wew. 20 (rejestracja główna)

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Podwilku tel. 

18 28 529 38

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Zubrzycy Górnej tel.

18 28 527 05

Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Lipnicy Małej tel.

18 27 52 5 35

Dezynfekcja